پايگاه نجمه حوزه حضرت زهرا(س)
بازدید:
تاريخ : 1395/06/06
کلاس حفظ قرآن کودکان نیز در پایگاه برگزار شد:بازدید:
تاريخ : 1395/07/04
پایگاه نجمه در تابستان سال 95 جهت استفاده بهینه دانش آموزان از اوقات فراغت اقدام به برگزاری کلاس زبان نمود.